Open Gopakumar-Vafa conjecture for rational elliptic surfaces - Yu-Shen Lin