Resonances for Normally Hyperbolic Trapped Sets - Semyon Dyatlov